Opvullevering

Eén van de wettelijke eisen waar de BGT aan moet voldoen is: geheel landsdekkend op maaiveldniveau. Het kan voorkomen dat er toch tussen twee bronhouders heel kleine of wat grotere gaatjes zijn ontstaan. In de transitiefase is hier wel op getoetst. Nu de Landelijke Voorziening 100% gevuld is, constateren het SVB-BGT en het Kadaster dat het bestand op maaiveldniveau toch niet volledig landsdekkend is. Tevens zijn er issues geconstateerd omtrent collineaire/ platte bogen, ontbrekende knooppunten en kruinlijnen. Om dit op te lossen is de Opvullevering bedacht.

Wat gebeurt er bij de opvullevering?

  1. De collineaire en platte bogen worden omgezet naar lijnen.
  2. Ontbrekende knooppunten worden toegevoegd.
  3. De kruinlijnen worden verplaatst naar de begrenzing van het vlak. Kruinlijnen die niet automatisch opgelost konden worden lost de bronhouder zelf op.
  4. En grofweg worden gaatjes van ≤1cm opgevuld en gaten van >1 cm opgespoord. Deze laatste groep gaatjes lost de bronhouder zelf op. 

Begin juni 2018 zijn de laatste opvulleveringen van de provincie Utrecht afgerond. Hiermee is in heel Nederland het automatische deel van het opvulproces gereed.

Bent u klaar? Nog niet helemaal. De gaatjes >1cm die in stap 4 zijn opgespoord moeten door u worden opgelost. In de Instructie Opvullevering (hoofdstuk Fase 3) staat hoe u dat doet.