Monitorrapportage

Om inzicht te geven in de voortgang van de Tweede Fase Transitie BGT, publiceert BZK ieder kwartaal een voortgangskaart of monitorrapportage met een tussenstand van de transitie.

De voortgangskaarten en monitorrapportages bieden in één oogopslag een overzicht van de stand van de transitie naar de BGT. Ze zijn bedoeld als informatie voor alle betrokkenen bij de BGT en dienen daarnaast als basis voor sturing aan het transitieproces. 

Monitorrapportage juli 2018

Toelichting Monitorrapportage