Stap 4: daadwerkelijke mutatie in de LV

Het XML-bestand dat het eindresultaat is van stap 3, lever je in stap 4 aan voor opname in de LV-BGT. Dat doe je via BRAVO, en dat kan op twee manieren:

  1. U levert het bestand handmatig aan.
  2. U levert het bestand aan via automatisch berichtenverkeer (ABV)

SVB-BGT beveelt het gebruik van ABV aan vanwege de efficiëntie en de gunstige invloed die het heeft op de doorlooptijd van de verwerking.

Rechts ziet u welke bronhouders op dit moment zijn aangesloten op het ABV met BRAVO voor Vooraankondigingen, Mutaties en Abonnementsberichten.
En welke bronhouders bezig zijn met de voorbereiding van het ABV met BRAVO (pilots, testtrajecten etc.)

 

Wat moet ik verder doen om mijn bestanden juist aan te leveren? Lees de brochure Het beheren en bijhouden van de BGT -zo doet u dat.

En uiteindelijk is de BGT voor iedereen zichtbaar in PDOK!