Facility

Veel bronhouders hebben geen eigen organisatie voor inwinning en beheer van grootschalige topografie of willen/kunnen in de toekomst geen eigen organisatie in stand houden. Het SVB-BGT kan deze bronhouders ondersteunen bij het inwinnen, produceren en beheren van de grootschalige topografie. Dit noemen we de 'facility aan bronhouders'.

Iedere bronhouder kan zowel in de transitie- als in de beheerfase gebruik maken van de facilitydiensten van het SVB-BGT. Er is een ruime keuze in de af te nemen diensten, zoals volledige ondersteuning, alleen landelijk gebied of alleen inkoop, transitie of beheer, standaard IMBGT/IMGeo of hoger, BGT en/of IMGeo. Extra maatwerk is altijd mogelijk.