Community

Het SVB-BGT is het Samenwerkingsverband van Bronhouders van de Basisregistratie Grootschalige Topografie.
De zeven bronhouders die de wettelijke verplichting vanuit het Ministerie IenM hebben meegekregen om aan de Wet BGT te voldoen, hebben gekozen om het SVB-BGT in het leven te roepen als hun vertegenwoordiger.

De Community ontmoet elkaar op onze website en op door ons georganiseerde bijeenkomsten. Landelijk of in de regio. Op onze website kunt u informatie vinden over de BGT, discussies starten of volgen, reageren op vragen, contact zoeken met de regisseurs.

 

 

De bronhouders van de BGT zijn:

  • Gemeenten (388 gemeenten)
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  • Prorail
  • Provincies (12 provincies)
  • Waterschappen (21 waterschappen)

 

De productie- en beheertaak van de BGT is belegd bij de bronhouders. Om de productie- en beheertaak goed te kunnen vervullen heeft de Stichting SVB-BGT een Bestuur, Het Bronhoudersoverleg en het Operationeel Overleg Bronhouders benoemd.

Op ICT-gebied zijn de volgende overleggen:

BGT Leveranciersoverleg, Stuurgroep Keten BGT en Operationeel Overleg Keten.