Operationeel Overleg Bronhouders

Het Operationeel Overleg Bronhouders BGT (OOB) is een vertegenwoordiging van alle bronhouders van de BGT, die met elkaar richting geven aan samenwerkingsafspraken tussen bronhouders en met het SVB-BGT.
Wij vinden het van groot belang dat de achterban van het OOB meekijkt en input geeft op de onderwerpen die besproken worden. Via deze pagina kunt u als bronhouder altijd issues aandragen. Dit vormt mede input aan het OOB om de eigen mening te vormen, de agenda te vormen en prioriteiten te stellen.
Notities worden hier openbaar gemaakt, zodat uw inbreng te allen tijde mogelijk is.
Discussies kunt u volgen of aan deelnemen via het algemene discussieforum op onze site.

ISSUE TOEVOEGEN


Achterbanraadpleging / Concepten

Issuelijst

Notities, presentaties en vergaderstukken