Taken

Het bestuur van het SVB-BGT bestaat uit vertegenwoordigers van alle bronhouders en heeft een onafhankelijk voorzitter.  Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Tot zijn taken en bevoegdheden behoren onder meer:

  • het uitvoeren van handelingen die nodig zijn ter bereiking van het doel van de stichting
  • het vaststellen van een jaarplan en een meerjarenbeleidsplan
  • opstellen van een jaarbegroting
  • het beheren van het vermogen van de Stichting en akkoord geven voor het besteden van dat vermogen.

Het bestuur komt vier maal per jaar bijeen.