Onze organisatie

Het Bestuur bestaat uit zeven vertegenwoordigers van alle type bronhouders. Het Bestuur neemt uiteindelijk de besluiten.

Het Bronhoudersoverleg is een door het Bestuur benoemde commissie. Alle type bronhouders zijn hierin – met maximaal twee personen – vertegenwoordigd. Het Bronhoudersoverleg informeert en adviseert het Bestuur en bereid nieuwe beleidsonderwerpen voor met de directeur van het SVB-BGT. Voorbeelden zijn de rol van het SVB-BGT in de volgende transitiefase, de zelfevaluatie,  de inrichting van het beheer van de BGT.

Het Operationeel Overleg Bronhouders BGT (OOB) is een vertegenwoordiging van alle bronhouders van de BGT, die met elkaar richting geven aan samenwerkingsafspraken tussen bronhouders en met het SVB-BGT.

Directeur van het SVB-BGT -  Jan Bruijn – neemt deel aan het Operationeel Overleg Bronhouders, het Bronhoudersoverleg en aan de Bestuursvergaderingen. Hij leidt het bureau van het SVB-BGT en bereidt de bestuursvergaderingen voor. Daarnaast is zijn voornaamste taak om de verbinding te leggen tussen alle bronhouders en diverse organisaties (VNG, IPO, Dataland, Geobusiness Nederland en UvW). En natuurlijk met de ketenorganisaties: IenM, Kadaster en Geonovum.

Uitgangspunt in de samenwerking is gelijkwaardigheid van de bronhouders. Deze gelijkwaardigheid komt tot uitdrukking in de samenstelling van het Bestuur en de financiering van het samenwerkingsverband.