Onze ambitie

Onze ambitie richten we op vier vlakken:  de inhoud van de BGT, het proces van bijhouden, de techniek die daarbij wordt ingezet en de gewenste samenwerking tussen de mensen.

Inhoud: de BGT is een landsdekkende basisregistratie die compleet, actueel en uniform.

Proces: de BGt wordt door alle bronhouders actueel gehouden volgens de wettelijk gestelde eisen.

Techniek: de keten van bronhouder tot en met gebruiker werkt soepel en volledig geautomatiseerd

Mensen: de BGT maak je niet alleen. Door samenwerking streven wij naar eenmalig eenwinnen en meervoudig gebruik.