De bronhouders

De beheer- en bijhoudingstaak van de BGT is belegd bij de bronhouders. De bronhouders van de BGT zijn:

  • Gemeenten
  • Ministerie van Defensie
  • Ministerie van Economische Zaken
  • Rijkswaterstaat
  • Prorail
  • Provincies
  • Waterschappen

Om de beheer- en bijhoudingstaak goed te kunnen vervullen heeft het Bestuur van de Stichting SVB-BGT een commissie benoemd: Het Bronhoudersoverleg. De leden van dat Bronhoudersoverleg zijn vertegenwoordigers van de verschillende bronhouders.

Mocht u als bronhouder vragen hebben over de impact van de BGT op uw organisatie kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger van het Bronhoudersoverleg.