Beheer en Bijhouding

Nu we met alle bronhouders hebben geïnvesteerd in de unieke digitale basisregistratie BGT, is het belangrijk om die ook actueel en compleet te houden. Als bronhouder hebt u de taak om uw stukje van de BGT bij te werken op het moment dat er zich buiten veranderingen voordoen.

Het bijhoudingsproces bestaat uit de volgende stappen:

  • Voorbereiding: de abonnementenservice
  • Stap 1: een mutatie constateren in de buitenruimte
  • Stap 2: het melden van een mutatie
  • Stap 3: de mutatie inwinnen en verwerken
  • Stap 4: daadwerkelijke mutatie in de LV

De BGT beheer je samen!